همایشها

برای مشاهده جزئیات و ثبت نام در همایشها، از فهرست زیر همایش مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید.

سمینار آموزشی مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی (اسفند 1398)