مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی برای عده زیادی می تونه سخت باشه.

برخلاف مکالمه رو در رو، شما چهره فرد مقابل و درنتیجه احساسات اون رو نمی بینید.

برای اینکه بتونید مکالمه انگلیسی موفقی داشته باشید، بهتره رایجترین جملات به کار رفته در اون رو یاد بگیرید.

در این قسمت فقط می خوام این جملات رو با معنی اونها بنویسم.

مطمئناً به راحتی می تونید این جملات رو در شرایط مناسب به کار ببرید.

1- دریافت یک تماس تلفنی

Hello/Good morning/Good afternoon. [Company name], [your name] speaking, how may I help you?

سلام/ صبح به خیر/ بعدازظهر به خیر. [اسم شرکت رو بگید]، [اسم خودتون رو بگید] صحبت می کنه، چه طور می تونم بهتون کمک کنم؟

[Company name], [your name] speaking.

[اسم شرکت]، [اسم خودتون] صحبت می‌کنه.

This is [your name].

[اسم خودتون رو بگید] هستم.

[Your name] speaking.

[اسم خودتون رو بگید] صحبت می کنه.

2- تلفن زدن به جای دیگه

Hello, this is [your name] from [company name].

سلام، [اسم خودتون رو بگید] هستم از [اسم شرکتتون رو بگید].

Hi it’s [your name].

سلام [اسم خودتون رو بگید] هستم.

3- درخواست صحبت با یک نفر

May I speak to [person’s name]?

می تونم با [اسم فرد مورد نظر رو بگید] صحبت کنم؟

I’d like to speak to [person’s name], please.

می‌خوام با [اسم فرد مورد نظر رو بگید] صحبت کنم، لطفاً.

Is [person’s name] there?

[اسم فرد مورد نظر رو بگید] اونجا است؟

4- بیان دلیل تماس تلفنی

I’m calling to ask about…

زنگ زدم درباره …. بپرسم.

I just wanted to know …

فقط می خواستم بدونم.

5- دریافت پیام برای یک نفر که حضور ندارد

I’m sorry; she/he’s not here today. Can I take a message?

متأسفم، او امروز اینجا نیست. می تونم پیغامتون رو دریافت کنم؟

Could I ask who’s calling, please?

می تونم بپرسم کی تماس گرفته، لطفاً؟

I’ll give him/her your message as soon as he/she gets back.

به محض اینکه او برگردد پیام شما را به او می دهم.

6- پیام گذاشتن برای فردی که حضور ندارد

Could you please take a message? Please tell her/him that…

می شه لطفاً یه پیام بهش بدید؟ لطفاً بهش بگید که …

I’d like to leave her/him a message. Please let her/him know that…

می خواهم برای او یک پیام بذارم. لطفاً به او بگویید که …

7- درخواست تکرار مشخصات

Could you spell that for me, please?

میشه اون رو برام حرف به حرف بگید؟

Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well.

می شه لطفاًیه کم بلندتر صحبت کنید؟ من نمی تونم خوب صداتون رو بشنوم.

8- پایان دادن به تماس

Thank you very much for your help.

از کمک شما خیلی ممنونم.

Thanks for calling.

از تماستون ممنونم.

Thank you for your time.

ممنون از وقتی که گذاشتید.

اینها کاربردیترین جملات مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی بودن. ممکنه بسته به موقعیت، صحبتهای دیگری هم مطرح بشه.

برای دریافت آموزشهای رایگان، بلاگ و اینستاگرام پارس دانا رو دنبال کنید.

برچسب‌ها:,

Leave a Reply