عبارات فعلی مصطلح، عباراتی شامل یک فعل و یک حرف اضافه هستن که به صورت رایج و مصطلح به کار می ‌رن.

عباراتی مثل supposed to، used to، would rather و had better در این دسته قرار می گیرن.

Supposed to

این عبارت که به معنی مقرر بودن، موظف بودن، باید و انتظار داشتن هست، نشون دهنده تعهد به انجام یک وعده یا انتظار هست.

این عبارت مجهول هست و فاعل جمله توسط شخص دیگری موظف به انجام کاری شده.

از این عبارت فقط در دو حالت حال و گذشته استفاده می شه.

Mr. Smith is supposed to (by his manager) return tomorrow.

آقای اسمیت موظف است (توسط مدیر موظف شده) که فردا باز گردد.

The ship was supposed to arrive last night.

قرار بود کشتی شب گذشته برسد.

Used to

این عبارت نشون دهنده کاری هست که در گذشته به صورت مکرر انجام می شده اما در حال حاضر انجام نمی شه.

مثلاً اگه بگم I used to teach، یعنی در گذشته، یک مدتی درس می دادم، اما الآن دیگه درس نمی دم.

I used to smoke.

من قبلاً سیگار می کشیدم (دیگه نمی کشم)

Would rather

این عبارت مثل یک فعل کمکی دو کلمه ای عمل می کنه، در نتیجه بعد از اون شکل ساده فعل (بدون to) میاد.

عبارت would rather به معنی ترجیح دادن هست.

I would rather watch television.


من ترجیح می دم تلویزیون نگاه کنم.

He would rather walk than take a taxi.

او قدم زدن رو به تاکسی گرفتن ترجیح میدهد.

معمولاً would rather رو خلاصه می کنن و مثلاً می گن I’d rather یا he’d rather.

Had better

این عبارت هم مثل would rather عملکردی مشابه یک فعل کمکی دو کلمه ای داره و بعدش فعل به صورت ساده میاد.

این عبارت به معنی “بهتر هست که” یا ” توصیه میشه که” به کار می ره.

You had better see a doctor.

بهتره که بری پیش دکتر.

پیشنهاد می کنم بری پیش دکتر.

اینجا هم had better رو خلاصه می کنن و مثلاً می گن You’d better یا she’d better.

وبلاگ پارس دانا

کانال آپارات پارس دانا

اینستاگرام پارس دانا

Leave a Reply