در این درس از آموزش زبان انگلیسی آکادمیک قراره فعلهای کلیدی در انگلیسی آکادمیک رو یاد بگیریم.

یعنی فعلهایی که بیشترین کاربرد رو در متون علمی و دانشگاهی دارن. برای دیدن مثال ها و توضیحات، ویدئوی بالا رو تا آخر ببینید.

1- فعل‌هایی برای تکالیف و فعالیت‌های دانشگاهی

مورد بحث قرار دادنDiscuss
بخش‌های موجود یا گنجانده شده (درگیر، دخیل)Involve
ساماندهی کردن و انجام دادن (هدایت کردن، رهبری کردن)Conduct
کشیدن چیزی برای توضیح دادن آن (ترسیم کردن)Illustrate
چیزی را به عنوان درست و صحیح در نظر گرفتن (فرض کردن)Assume
کشف و دریافتن توسط محاسبه (پیدا کردن)Find
قضاوت درباره تعداد یا مقدار چیزی با اعمال ریاضی (محاسبه کردن)Calculate
نشان دادن و مشخص کردنDemonstrate
مورد سؤال قرار دادن درستی یک امر (به چالش کشیدن)Challenge
بررسی دقیق جزئیات (بررسی کردن و آزمودن)Examine
ارائه دادن و فراهم کردنProvide

2- فعل‌های کلیدی بیشتر

تقسیم کردن براساس نوع (دسته بندی کردن و طبقه بندی کردن)Classify
کشف یا دادن تأییدیه (تصدیق کردن)Establish
توضیح دادنAccount For
فعل see به معنی دیدن در انگلیسی آکادمیک به صورت مجهول به کار می‌رود (دیده شد).Was Seen
ارائه دادنPresent
ثابت کردنShow
تلاش کردنAttempt

3- فعل‌هایی که با حالت اسمی فعل‌های کلیدی ترکیب می‌شوند

معمولاً تو سبک آکادمیک، از فعل + حالت اسمی فعل کلیدی استفاده میشه.

The model provides an explanation for the differences between the two sets of data.
(give/provide/offer an explanation (of/forexplain
Kumar carried out an exploration of musical genius.(carry out an exploration (ofexplore
The hospital puts a lot of emphasis on training nurses.(place/put emphasis (onemphasize
The book gives a description of modern Europe.(give/provide a description (ofdescribe

دانلود تمرینات و تماشای قسمتهای دیگر

برای دانلود تمرین این درس و پاسخنامه اون، روی دکمه های زیر کلیک کنید.

برای تماشای قسمتهای دیگه اینجا کلیک کنید.

دوره آموزشی زبان انگلیسی آکادمیک پارس دانا رو می تونید به طور همزمان از سایت، کانال آپارات و اینستاگرام پارس دانا دنبال کنید.

برچسب‌ها:, , , ,

Leave a Reply