دوره گرامر انگلیسی پایه پارس دانا

دوره گرامر انگلیسی پایه پارس دانا هم اکنون به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام پارس دانا برگزار شد.

شما میتوانید با عضویت در صفحه اینستاگرام ما به آدرس parsdana_ir در این دوره شرکت کنید.

همچنین برای شرکت در کلاسهای حضوری این دوره میتوانید با ما تماس بگیرید.

سرفصلهای این دوره شامل موارد زیر است:

1- اسمها (اسمهای عمومی، اسمهای خاص، شکل مفرد اسمها، شکل جمع اسمها، اسمهای جمعی یا گروهی، اسمهای مؤنث و مذکر)

2- ضمیرها (ضمایر شخصی، ضمایر انعکاسی، ضمایر پرسشی، ضمایر اشاره)

3- صفتها (پایان بندی صفتها، انواع صفتها، مقایسه صفتها)

4- شاخصها (حروف تعریف، شاخصهای اشاره، شاخصهای پرسشی، شاخصهای مالکیت)

5- فعلها و زمان فعلها (حال ساده، حال استمراری، حال کامل، گذشته ساده، افعال باقاعده و بی قاعده، گذشته استمراری، آینده، افعال کمکی مربوط به گذشته، حال و آینده و …)

6- رابطه فاعل و فعل

7- قید

8- حروف اضافه

9- حروف ربط

10- حروف تعجب

11- جملات (تعریف جمله، انواع جمله، جمله دستوری، فاعل و مفعول، مفعولهای مستقیم و غیر مستقیم،جملات مستقیم و غیرمستقیم، جملات پرسشی)

12- نشان گذاری (نقظه، ویرگول، علامت تعجب، علامت سؤال، آپوستروف)

این دوره شامل آموزش گرامر زبان انگلیسی از سطح پایه است.

این دوره به صورت آنلاین برگزار شد.

برای دسترسی به محتوای این دوره آموزشی، کتاب گرامر انگلیسی پایه را که مرجع مورد استفاده برای این دوره بوده است، دانلود نماید.