دوره مکالمه انگلیسی پایه پارس دانا

دوره مکالمه انگلیسی پایه پارس دانا هم اکنون به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام پارس دانا در حال برگزاری است.

شما میتوانید با عضویت در صفحه اینستاگرام ما به آدرس parsdana_ir در این دوره شرکت کنید.

همچنین برای شرکت در کلاسهای حضوری این دوره میتوانید با ما تماس بگیرید.

سرفصلهای این دوره عبارتند از:

1- سلام و احوالپرسی و خداحافظی رسمی و غیررسمی

2- معرفی رسمی و غیررسمی

3- پرسیدن درباره زمان

4- گفتگوی تلفنی

5- گفتگو درباره آب و هوا

6- سفارش غذا

7- در مطب دکتر

8- آدرس پرسیدن

9- درخواست کمک

10- در سوپرمارکت

11- در اداره پست

و بیش از ده موقعیت مکالمه دیگر در دوره مکالمه انگلیسی پایه پارس دانا