درباره ما

صاحب امتیاز و مدیر سایت: دکتر الهام رنجبر ندامانی، مترجم متخصص در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

کتابهای ترجمه شده:

1- روشهای PCR در مواد غذایی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

2- شیمی کربوهیدراتهای مواد غذایی، انتشارات دانشگاه سمنان

3- شیمی مواد غذایی فنما (جلد اول)، انتشرات حبله رود سمنان

پارس دانا با هدف انجام خدمات ترجمه ساخته شده است. خدماتی که در این سایت ارائه می شوند شامل موراد زیر است:

1- خدمات ترجمه

2- مطالب آموزشی در مورد زبانهای خارجی

3- فروش مقالات ترجمه شده (فروش فایل ترجمه مربوط به مقالات و کتابهای موجود در اینترنت): کتابها، مقالات و یادداشتهای موجود در اینترنت توسط ما در پارس دانا ترجمه شده، و فایل ترجمه به فروش میرسد.

4- اطلاع رسانی در مورد دوره ها و کارگاههای آموزشی تخصصی

تجربه ده ساله ما در زمینه ترجمه کتابهای تخصصی و متون عمومی و همچنین آموزش زبان انگلیسی پشتوانه فعالیت و ضامن کیفیت خدمات ما است.