اگر به متن‌های آکادمیک توجه کنید خواهید دید که یک سری عبارات به صورت متداول به کار می‌روند. به این عبارات، عبارات ثابت یا fixed expressions می‌گویند.

عبارات ثابت یا fixed expressions را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

1- اعداد، کمیت و میزان

معنیعبارت
زمان زیادیa great deal of time
طیف گسترده‌ای ازa wide range of
تا چه حدto what extent
به روش‌های مختلفin a variety of ways
تا حدیto some extent
بیش ازin excess of

مثال:

It’s clear you’ve spent a great deal of time researching the subject and you quote a wide range of sources.

2- تعمیم دادن و تخصیص دادن

معنیعبارت
با توجه بهwith respect to
در موردin the case of
به هدفfor the purposes of
به طور کلیin general
به عنوان یک قانونas a rule
تا آنجایی کهas far as
مد نظر ستis concerned
با توجه بهas regards
به استثناءwith the exception of
در کلas a whole
در بیشتر مواردfor the most part
با جزئیات بیشترin more detail
از نظرfrom the point of view

در جدول بالا عباراتی که باید اختصاصی تر شدن بحث یا ایجاد یک بحث عمومی به کار می روند را از روی ترجمه می توانید تشخیص دهید.

مثال:

But as far as general discipline is concerned, don’t you think it’s a community-wide issue? I mean discipline as regards everyday actions, with the exception of school discipline. What do you think, in terms of public life.

در پاراگراف بالا، هدف اشاره به موارد اختصاصی است نه بیان جملات کلی و عمومی.

یه عبارت خاص

عبارت by means of which در زبان آکادمیک رایج است و وقتی از آن استفاده شود، نویسنده یا گوینده می خواهد بگوید که گرچه می پذیرم این مطلب (مطلبی که مثلاً در جمله قبلی ذکر شده) درست باشد.

مثال:

It’s very difficult to interpret these data. Be that as it may, there is some evidence of a decline in frequency. For this reason, we decided to report the experiment.

تمرین

برای تمرین این عبارات می توانید تمرین و پاسخنامه در 16 را از این قسمت دانلود کنید.

تماشای قسمت های دیگر

با کلیک روی لینک زیر می توانید قسمتهای دیگر این دوره آموزشی را تماشای کنید.

.معرفی دوره زبان انگلیسی آکادمیک پارس دانا

کانال آپارات پارس دانا

Leave a Reply